Adhara® 2015. Tots els drets reservats. Disseny i programació Shht!Estudi

Curs d’Iniciació al Voluntariat

16 de novembre de 2015

la-plataforma-del-voluntariado-de-mc3a9rida-lanza-una-campac3b1a-para-impulsar-esta-actividad-entre-la-tercera-edad-vidactiva (3)

El Curs d’iniciació al voluntariat és un curs promogut pel Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya i impartit per entitats que treballen amb voluntaris. Adhara, Escola d’Educació en el Lleure, hem adaptat els materials, tot elaborant un curs molt pràctic, per tal que a través de la reflexió personal, el treball en grup i les dinàmiques s’extreguin els continguts més teòrics.

DESTINATARIS

 • Els alumnes han de tenir els 16 anys complerts o fer-los durant aquell any natural, no escolar.
 • Als alumnes de primer de batxillerat que ja són voluntaris en alguna entitat o tenen interès en conèixer i endinsar-se en el món del voluntariat.

ESTRUCTURA

 • El curs té una durada de 12h.
 • Les sessions estan programades de 2h cadascuna, però es pot adaptar a l’horari convenient.
 • El format del curs és adaptable a les necessitats i demanda de cada escola.

OBJECTIUS

 • Donar conèixer la realitat del voluntariat
 • Reflexionar sobre el sentit de l’acció voluntària
 • Motivar les persones sensibilitzades per actituds de solidaritat
 • Preparar per treballar organitzadament en equips de treball
 • Afavorir espais de reflexió i debat entorn els valors i el voluntariat
 • Conèixer la realitat associativa del voluntariat a Catalunya

 

CONTINGUTS  

BLOC 1. Què és el voluntariat?

1.1.  Definicions

1.2.  Valors i característiques de l’acció voluntària

BLOC 2. Com és la persona voluntària?

2.1. Perfil del voluntari

2.2. Àmbits d’actuació

2.3. Els pilars del CEP: compromís – treball en equip – participació

2.4. Motivacions

BLOC 3. En quin context s’emmarca el voluntariat?

3.1. Voluntariat en la societat d’avui dia

3.2. Evolució històrica

3.3. Marc normatiu: Carta del Voluntariat – drets i deures

BLOC 4. Conclusions

4.1. Fases d’intervenció en un projecte

4.2. Avaluació del curs  

PREU

És un curs subvencionat. L’alumne paga només una petita part.

 

 

Pfvc319_logo-Departament-de-Benestar-Social-i-Familia-201151

Els comentaris son tancats.