Adhara® 2015. Tots els drets reservats. Disseny i programació Shht!Estudi

Taller “La participació a l’escola”

22 de juliol de 2015

peces fusta reto comp

Aquest taller va dirigit als mestres i professors dels centres educatius on es realitza la Formació de Delegats/des de classe.

El curs impartit als delegats té per objectiu sensibilitzar-los de la importància de la seva tasca i oferir-los eines per ajudar-los a donar el millor d’ells mateixos. Des d’Adhara pensem que si el claustre del centre no està sensibilitzat sobre aquests temes la posada en pràctica no pot realitzar-se amb èxit. Així doncs, aquesta formació està dissenyada pels centres educatius que volen promoure la participació dels alumnes dins la vida de l’escola.

La democràcia participativa es pot començar a practicar des de ben petits i l’escola esdevé l’entorn més proper en el qual poder adquirir responsabilitats d’aquestes característiques.

 

DESTINATARIS

Als mestres, professors que tenen contacte amb els delegats i delegades del centre; equip directiu; coordinadors de tutories; o persones del centre educatiu amb interès en promoure la participació dels alumnes i professorat.

 

OBJECTIUS

 • Prendre consciència de la importància que té la participació dels alumnes per la vida del centre educatiu.
 • Conèixer les funcions del delegat/da i les diverses possibilitats de participació dels alumnes al centre educatiu.
 • Conèixer el contingut de la formació que s’imparteix als delegats i delegades de classe.
 • Avaluar la pròpia capacitat d’implicació per la millora de l’entorn que l’envolta.

 

CONTINGUTS

La formació s’estructura en tres blocs:

 • BLOC I. Presentació del concepte Participació
 • BLOC II. Explicació de la formació impartida als delegats/des
 • BLOC III. Anàlisi a partir de qüestions pràctiques

 

Qui l’organitza?

 • L’escola Adhara dissenya i imparteix el curs, prepara els materials didàctics i gestiona les inscripcions i certificats.
 • El centre educatiu difon el curs entre el claustre i gestiona els aspectes logístics amb Adhara.

 

COMPOSICIÓ DELS GRUPS

El curs es basa en una metodologia molt participativa i de treball en equip, per això prioritzem grups reduïts per portar a terme les dinàmiques de manera satisfactòria.

L’ideal és que el grup no superi el nombre de 25 persones.


ESTRUCTURA

 • El curs té una durada de 3h.
 • Les sessions estan programades per fer en un sol dia.

 

ESPAI NECESSARI

 • Aula amb cadires suficientment ampla per poder-se posar en rotllana.
 • Disposar de pissarra


CERTIFICAT

En finalitzar el curs, l’Escola Adhara dóna un Certificat per acreditar que ha rebut aquella formació.

 

Els comentaris son tancats.